Frist for loddsalg er 3. desember

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 15. Nov 2023

Det årlige loddsalget i gang og vi ønsker selvfølgelig at klubben selger så mange lodd som mulig. Den heldige vinner kan bli eier av en flott el-sykkel og det er ellers kjempefine premier som romaskin, reise, badmintonutstyr og kake.

I år selges loddene online. Man registrerer seg slik at man kan følge med på hvem i klubben det er som selger loddene. Dette gjøres inne på:
www.badminton-norge.no

For å selge lodd må man registrere seg:
Klikk på registrer for å lage ny bruker, velg brukernavn, passord osv, og legg inn invitasjonskoden for at brukeren skal få tilgang til statistikk.

Den kode som skal brukes for å kunne registrere bruker er følgende:
bygdø_badmintonklubb_b5d8

Dette er dugnad og noe alle skal bidra med, selg lodd til venner og familie og bekjente. 

Klubben kommer til å gi en overraskelse til den som selger flest lodd i klubben. 
Når man selger et lodd kan kjøper velge hvem i klubben som har solgt loddet. 

Man kan selvfølgelig også kjøpe lodd selv. 

Spørsmål kan stilles til:
vegardrikheim@gmail.com / 46840758

The annual raffle sale is underway and of course we want the club to sell as many tickets as possible. The lucky winner can become the owner of a great electric bicycle and there are other fantastic prizes, such as a rowing machine, travel, badminton equipment and cake.


This year the tickets are sold online. You register so that you can keep track of who in the club is selling the tickets. This is done in:

www.badminton-norge.no


To sell lottery tickets, you must register:

Click register to create a new user, choose a username, password, etc. and enter the invitation code for the user to access statistics.


The code to be used to be able to register a user is the following:

bygdø_badmintonklubb_b5d8


This is charity and something everyone should contribute to, sell tickets to friends and family and acquaintances.


The club will give a surprise to whoever sells the most lottery tickets in the club.

When selling a ticket, the buyer can choose who in the club has sold the ticket.


Of course, you can also buy tickets yourself.


Questions can be asked to:

vegardrikheim@gmail.com / 46840758Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.