Styret vårt

Bjørn Holli

Styreleder
Tlf: 98 28 0145

Epost

Noemie le Coq

Styremedlem, økonomiansvarlig
Tlf: 453 92 779

Epost

Lars Chr. Aga

Nestleder, arrangementansvarlig
Tlf: 908 35 312

Epost

Sanford Chin

Styremedlem, sportslig ansvarlig
Tlf: 906 97 789

Epost

Inge Knoff

Styremedlem, kommunikasjon og rekruttering
Tlf: 952 75 307

Epost

Ebba Falster

Varamedlem, ungdomsrepresentant

Epost