Årsmøte 19. mars 2024

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 22. Feb 2024

Innkalling til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb.
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars 2024 klokken 1800 i vårt klubbrom på Bygdøhus, Huk Aveny 45.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 til styret@bygdobk.no. Det ønskes at egen mal brukes, se vedlegget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.bygdobadminton.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bygdø Badmintonklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bygdø Badmintonklubb kontaktes på styret@bygdobk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret
Frist for loddsalg er 3. desember

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 15. Nov 2023

Det årlige loddsalget i gang og vi ønsker selvfølgelig at klubben selger så mange lodd som mulig. Den heldige vinner kan bli eier av en flott el-sykkel og det er ellers kjempefine premier som romaskin, reise, badmintonutstyr og kake.

I år selges loddene online. Man registrerer seg slik at man kan følge med på hvem i klubben det er som selger loddene. Dette gjøres inne på:
www.badminton-norge.no

For å selge lodd må man registrere seg:
Klikk på registrer for å lage ny bruker, velg brukernavn, passord osv, og legg inn invitasjonskoden for at brukeren skal få tilgang til statistikk.

Den kode som skal brukes for å kunne registrere bruker er følgende:
bygdø_badmintonklubb_b5d8

Dette er dugnad og noe alle skal bidra med, selg lodd til venner og familie og bekjente. 

Klubben kommer til å gi en overraskelse til den som selger flest lodd i klubben. 
Når man selger et lodd kan kjøper velge hvem i klubben som har solgt loddet. 

Man kan selvfølgelig også kjøpe lodd selv. 

Spørsmål kan stilles til:
vegardrikheim@gmail.com / 46840758

The annual raffle sale is underway and of course we want the club to sell as many tickets as possible. The lucky winner can become the owner of a great electric bicycle and there are other fantastic prizes, such as a rowing machine, travel, badminton equipment and cake.


This year the tickets are sold online. You register so that you can keep track of who in the club is selling the tickets. This is done in:

www.badminton-norge.no


To sell lottery tickets, you must register:

Click register to create a new user, choose a username, password, etc. and enter the invitation code for the user to access statistics.


The code to be used to be able to register a user is the following:

bygdø_badmintonklubb_b5d8


This is charity and something everyone should contribute to, sell tickets to friends and family and acquaintances.


The club will give a surprise to whoever sells the most lottery tickets in the club.

When selling a ticket, the buyer can choose who in the club has sold the ticket.


Of course, you can also buy tickets yourself.


Questions can be asked to:

vegardrikheim@gmail.com / 46840758

NMC - ny sponsor for klubben!

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 8. Nov 2023

Vi har gleden av å få inn Norwegian Marine Construction AS som ny sponsor til klubben!

Norwegian Marine Construction, kjent som NMC i dagligtale, er en ledende entreprenør som bygger om cruiseskip, hoteller og kontorer. De realiserer store prosjekter – på tid, hver gang, og med høy kvalitet – innenfor:

 • Ombygging av kontor, hotell, restaurant & bar
 • Konstruksjon & teknisk installasjon
 • Vedlikehold, oppussing & materialforsyning
 • Rådgivning

For å skape kvalitet i prosjektene legger NMC stor vekt på å skape en sterk teamfølelse mellom alle i prosjektet – på tvers av kunde og leverandører. Alle jobber sammen etter prinsippet «en-for alle, alle-for-en». Og så skal det alltid være «one unit of fun» i prosjektene for å gjøre reisen til en positiv opplevelse for alle. Les mer om selskapet på nmc.no.
 
NMC ønsker å være med å bidra til Bygdø Badmintonklubbs lagfølelse der alle spillerne føler seg som et lag og stiller opp «en-for-alle, alle-for-en». De går derfor inn som sponsor av klubbtrøyer til alle som har betalt treningsavgift for sesongen 2023/24 før jul.

Vi er veldig stolte av å ha fått NMC som sponsor, og at de bidrar mot vårt strategiske mål om å utvikle lagfølelsen i klubben – stor takk til NMC!

Smash-hilsen
Styret

Tusen takk til alle oppmøtte på Høsttreffen 2023!

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 16. Okt 2023

Vi på Bygdøhus er veldig glade for å ha gjennomført et vellykket arrangement! Det ble spilt 350 kamper i løpet av helgen og det virker som at folk trivdes og hadde det gøy. Håper å se dere alle igjen våren 24!
Mission accomplished!

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 16. Okt 2023


🌟 A Big Thank You to Our Incredible Badminton Tournament Volunteers! 🏸🎉

🏆 The Shuttles Have Stopped, but Your Dedication Soars High! 🏆

Høsttreffet was a great success, and it's all thanks to our amazing volunteers! 🙌

240 happy players took to the courts, playing an incredible total of 350 matches, and the atmosphere at Bygdøhus was electric. This has not happened by itself...

Your tireless efforts, from organizing matches to ensuring fair play, created an unforgettable atmosphere of sportsmanship and camaraderie. You turned this tournament into a smashing hit!

The badminton tournament might be over, but the memories and the spirit you brought to the court will keep us inspired for seasons to come. 🏸✨

Thank you for being the driving force behind our tournament's success and for being such an integral part of our badminton family. 🙏

Let's give a resounding round of applause to our phenomenal badminton volunteers! 👏👏👏

#BadmintonHeroes #ShuttleMasters #Teamwork #Gratitude #TournamentMemories #SuccessStory


Here are the main contributors in the dugnadsplan (and some in addition):

Kitchen:

 • Inge - responsible
 • Eirik 
 • Jun
 • Allan
 • Henrikke
 • Josephine
 • Hanna
 • Augusta
 • Sara
 • Leo
 • Elisabeth
 • Bente
 • Anniken (Melbye)
 • Bodil - kanaleboller
 • Andrea (Aga) - vaffelrøre
 • Anne-Christine (Kjøs) - muffins
 • Cicilie - kake og vaffelrøre
 • Eirik - vaffelrøre

The hall

 • Nick - responsible
 • Jacob (som kom en ærend søndag for å telle) og de andre tellerne som stilte opp

The secretariat

 • Lars - the draw and planning/preparations
 • Sanford
 • Adam
 • Kenneth - OSI
 • Kowon - OSI
 • Jay - OSI
 • Thor Kristian Jelsness
 • Bodil
 • Bjørn