Årsmøte 19. mars 2024

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 22. Feb 2024

Innkalling til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb.
Årsmøtet avholdes tirsdag 19. mars 2024 klokken 1800 i vårt klubbrom på Bygdøhus, Huk Aveny 45.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 5. mars 2024 til styret@bygdobk.no. Det ønskes at egen mal brukes, se vedlegget.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside www.bygdobadminton.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bygdø Badmintonklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bygdø Badmintonklubb kontaktes på styret@bygdobk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen
Styret