Innkalling til årsmøte 2021

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 1. Okt 2021

Hei,

Årsmøte for Bygdø badmintonklubb avholdes digitalt tirsdag 8. juni kl 1900-2000.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 6. juni 2021 kl 1700 på styret@bygdobk.no. E-post med link til møtet (møteinnkalling fra teams) sendes fortløpende til de som registrere seg innen fristen.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 25. mai 2021 til styret@bygdobk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bygdobk.no.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2021, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett

Se vedlagte dokument for detaljert informasjon.

Vi håper å se flest mulig av våre medlemmer på årsmøte!

Vennlig hilsen

Styret


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.