Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 8. Feb 2022

Til medlemmene i Bygdø Badmintonklubb (ByBK)

Oslo, 8. februar 2022

Innkalling til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb. Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 klokken 1730 – 1900.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 20. mars 2022 kl 1700 på styret@bygdobk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.   

Møtet avholdes på teams. E-post med link til møtet (møteinnkalling fra teams) sendes fortløpende til de som registrere seg på e-post til styret@bygdobk.no innen fristen. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 8. mars 2022 til styret@bygdobk.no . Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bygdobadminton.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bygdø Badmintonklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bygdø Badmintonklubb kontaktes på styret@bygdobk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 8. Feb 2022

Til medlemmene i Bygdø Badmintonklubb (ByBK)

Oslo, 8. februar 2022

Innkalling til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb 2022

Styret innkaller herved til årsmøte i Bygdø Badmintonklubb. Årsmøtet avholdes tirsdag 22. mars 2022 klokken 1730 – 1900.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at årsmøtet skal avholdes digitalt ved bruk av Teams. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020. 

Alle som ønsker å delta bes om å registrere seg innen 20. mars 2022 kl 1700 på styret@bygdobk.no. Det er viktig for styret at vi får vite hvem som ønsker å delta på forhånd, slik at vi ved behov kan oversende relevant informasjon om gjennomføringen av årsmøtet på forhånd, samt at vi kan kontakte deltakerne direkte dersom det skulle oppstå tekniske problemer under årsmøtet.   

Møtet avholdes på teams. E-post med link til møtet (møteinnkalling fra teams) sendes fortløpende til de som registrere seg på e-post til styret@bygdobk.no innen fristen. 

For nærmere informasjon om digitale årsmøter, se NIFs side om digitale årsmøter her:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/digitale-arsmoter/.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest tirsdag 8. mars 2022 til styret@bygdobk.no . Det ønskes at vedlagte mal brukes. Det er adgang til å fremme nye saker i forbindelse med godkjenning av saklisten (med unntak av endring av lov eller bestemmelser), samt fremme endringsforslag til sakene som skal behandles, og fremme benkeforslag til tillitsverv. 

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside – www.bygdobadminton.no.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene oppfordres det til å oversende disse til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Bygdø Badmintonklubb i minst én måned, fylle minst 15 år i 2022, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til Bygdø Badmintonklubb. Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Bygdø Badmintonklubbs lov. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan Bygdø Badmintonklubb kontaktes på styret@bygdobk.no.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret 
Bestilling fra klubbkolleksjon

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 6. Feb 2022

Vi tar nå en samlet bestilling av klubbtøy med påtrykk av navn og logo. 

Har du behov for å kjøpe klær fra klubbkolleksjonen, så meld tilbake behov senest søndag 13. februar. Bestilling sendes på e-post til: johan.brandt-garvik@egmont.com

Kolleksjon Dame/Herre/Junior: 

Et bilde som inneholder tekst, skjorte, blå, hannkjønn
Automatisk generert beskrivelse
Et bilde som inneholder tekst, klær
Automatisk generert beskrivelse

NB: I tillegg kommer kr. 50,- for trykk av navn og logo

FZ Forza Hector (fra 2020-2022 kolleksjonen)

-       Herre/junior: str. 10, 12, 14, XS, S, L og XL

FZ Forza Sedano/Sudan (fra 2022-2024 kolleksjonen)

-       Dame: XS, M, L og XL

-       Herre: str. S, M, L og XL

FZ Forza Stacey/Stuwart

-       Dame: M, L og XL

-       Herre: str. XS, S, L og XL

FZ Forza Savoy/Sanford (fra 2021-2023 kolleksjonen)

-       Dame: XS, S, M, L og XL

-       Herre/junior: str. 8, 10, 12, 14, XS, S, M, L, XL, 2XL og 3XL

 

Ved bestilling oppgis:

-       Navn på bestiller

-       Modell, størrelse og antall

-       Navnetrykk som ønskes (etternavn er anbefalt)

 

NB: Bestilte varer utleveres på Bygdøhus
Vanlig treningstider for alle!

Postet av Bygdø Badmintonklubb den 4. Feb 2022

ENDELIG! Nå er det vanlig trening for alle. 

Juniorer har treningstider på tirsdager og torsdager til følgende tider:

  • Gruppe 1 – rekrutt:                Kl 1800-1900
  • Gruppe 2 – rekrutt nivå 2:   Kl 1900-2000
  • Gruppe 3 – avanserte:          Kl 1900-2100

Elitetreningene på mandager er kl 1900-2100

Senior kan spille tirsdager og torsdager til følgende tider: 

  • Kl 1900-2000: 4 baner
  • Kl 2000-2100: 7 baner
  • Kl 2100-2200: 9 baner

Mvh

Styret